Laajamittaisen aurinkolämmön keskeiset hyödyt

Miksi valita aurinkolämpö? Laajan aurinkolämpötoteutuksen keskeiset hyödyt

Aurinkolämpö tarjoaa parhaan energiatiheyden biomassa- ja aurinkosähköratkaisuihin verrattuna

Tarvittava pinta-ala 1MWh vuosituotantoon

Keskimääräiset CO2 päästöt per MWhth