Teknologiamme

Seuraavat ominaisuudet erottavat keräimemme kilpailevista tuotteista:

1. Absorberiprofiilit

Savosolarin keräimissä käytetään vastaavia profiileja kuin autoteollisuudessa. Perinteisissä aurinkokeräinten absorbereissa lämpö kulkee pitkän matkaa ennen kuin se saavuttaa lämmönsiirtonesteen. Lämmön johtuminen kapean hitsisauman läpi aiheuttaa absorberiin epätasaisen lämpöjakauman, mikä kasvattaa säteilyhäviöiden määrää. Savosolarin absorbereissa lämpöhäviöitä on karsittu minimoimalla lämmön johtumismatka pinnoitetulta pinnalta lämmönsiirtonesteeseen. Tästä innovaatiosta yhtiömme palkittiin arvostetulla Intersolar Award -palkinnolla vuonna 2011. 

Collectors_Hose
savosolar-our-technology

2. Patentoitu pinnoitusmenetelmä

Itse kehittämämme pinnoitusprosessi on patentoitu. Tyhjiökammiossa absorberin pintaan muodostetaan kolme keraamista nanokerrosta, jotka ovat termomekaanisilta ja optisilta ominaisuuksiltaan ylivertaisia.

Olemme ainoa yritys maailmassa, joka saa rakennettua ja pinnoitettua kokonaisia suurikokoisia absorbereita korkeaselektiivisellä optisella pinnoitteella yhtenä kappaleena. Kolmikerroksinen rakenne takaa sen, että pinnoite säilyttää ominaisuutensa myös korkeissa lämpötiloissa ja erinomaisen hyötysuhteen myös säteilyn tulokulman ollessa pieni.

3. Integroidut liitosputket

Savosolarin keräimissä käytetään liitosputkia, jotka on integroitu keräimen eristeen sisään liitoskohtien vapaan lämpöliikkeen mahdollistavalla tavalla. Näin minimoidaan liitosten lämpöhäviöt ja keräimet voidaan asentaa vain 40 mm:n etäisyydelle toisistaan. Koska liitokset on integroitu erottamattomasti keräimien sisään, hyötysuhdemittauksemme kattavat myös liitosten lämpöhäviöt.

connection hose