Kluczowe korzyści z wykorzystania ciepła słonecznego na dużą skalę

Dlaczego postawić na ciepło słoneczne? Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania energii ciepła słonecznego na dużą skalę:

W porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi biomasę lub fotowoltaikę, nasza propozycja wykorzystania ciepła słonecznego oferuje najlepszą efektywność wykorzystania terenu:

Land requirement for 1MWh/ year production

savosolar-land-requirement_eng

Average CO2 emissions per MWHth

savosolar-average-co2-emisissions_eng