Kluczowe korzyści z wykorzystania ciepła słonecznego na dużą skalę

Dlaczego postawić na ciepło słoneczne? Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania energii ciepła słonecznego na dużą skalę

W porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi biomasę lub fotowoltaikę, nasza propozycja wykorzystania ciepła słonecznego oferuje najlepszą efektywność wykorzystania terenu

Land requirement for 1MWh/ year production

Average CO2 emissions per MWHth