Meriaura Energy Oy (Savosolar) osallistuu Nefcon luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelmaan

Meriaura Energy osallistuu Pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiö Nefcon kaksivuotiseen luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on testata ja kehittää luonnon monimuotoisuutta kohentavia ratkaisuja. Ohjelma myös edistää tietotaidon jakamista ja parantaa ohjelmaan osallistuvien yritysten osaamista.

Meriaura Energy (aiemmin Savosolar) on johtava suurten aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja, jonka järjestelmiä käytetään osana kaukolämpöä ja teollista prosessilämmitystä. Meriaura Energyn tavoitteena on edistää asiakkaidensa vihreää siirtymää. Yrityksen tarjoamien energiaratkaisujen avulla asiakkaat tuottavat puhdasta lämpöä ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Missiomme olennainen osa on edistää kestävyyttä ja ympäristön hyvinvointia. 

Issoudun_solar-and-biodiversity

Biodiversiteetti osana kestävän kehityksen tavoitteita

Meriaura Energyn järjestelmät asennetaan yleensä maahan. Osana kestävän kehityksen tavoitteitaan, Meriaura Energy haluaa varmistaa, että kestävyys otetaan huomioon mahdollisimman hyvin maankäytön ja asennustöiden aikana. Huomioitavaa hankkeiden eri vaiheissa ovat esimerkiksi rajalliset maankäyttöresurssit, maisemointi ja luonnon monimuotoisuuden menetys.

Osallistumalla Nefcon pilottiohjelmaan, Meriaura Energy haluaa vakuuttaa, että luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon yrityksen ja sen asiakkaiden toimesta aina myynnistä käyttöönottoon ja jopa järjestelmän poistamiseen saakka.

Biodiversiteetin hoitaminen aurinkolämpöjärjestelmän elinkaaren aikana

Meriaura Energy on vuosien ajan toiminut asiakkaidensa kanssa minimoidakseen järjestelmien asennuksesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset luonnolle ja palauttaakseen alueen alkuperäiseen kuntoon systeemin käyttöönoton jälkeen. Pilottiohjelman aikana Meriaura Energy on jo nyt kasvattanut ymmärrystään biodiversiteettiin liittyvistä seikoista ja mahdollisuuksista niiden parantamiseen. 

Ohjelman avulla lisäämme fokusta biodiversiteettiin ja määrittelemme aurinkolämpöjärjestelmiemme koko elinkaarta koskevat periaatteet luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi. Suunnitelmissamme on luoda ainutlaatuinen malli, joka ottaa biodiversiteetin huomioon kaikissa hankkeissamme ja niiden vaiheissa. Tällä tavoin luomme arvoa sekä asiakkaillemme että ympäristölle.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että myynnin, järjestelmän suunnittelun, asennuksen ja järjestelmän käytön aikana biodiversiteetti otetaan systemaattisesti huomioon ja toimenpiteet sovitaan asiakkaan kanssa. Edellä mainitut biodiversiteettitoimet voivat perustua paikallisten viranomaisten pyyntöihin, asiakkaan omiin intresseihin tukea luonnon monimuotoisuutta tai Meriaura Energyn aloitteisiin projekteista saamamme kokemuksen perusteella.

Tavoitteena on luoda konkreettinen työkalu, kuten tarkastuslista, jota käytetään läpi projektin vaiheiden.

Tämä toteutetaan osana Meriaura Energyn toimintaprosesseja, jotta voimme auttaa asiakkaitamme säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. Siten parannamme Meriaura Energyn kilpailukykyä ja houkuttelevuutta markkinoilla sekä liiketoimintamahdollisuuksiamme.

Vihreän siirtymän edelläkävijänä Meriaura Group, Meriaura Energyn emoyhtiö, työskentelee päivittäin ympäristön kestävyyden parantamiseksi. Tämä Biodiversity Pilot -ohjelma vahvistaa koko Meriaura Groupin ympäristötavoitteita.

biodiversity3