Keräimet

Savosolar-keräimet ovat korkealaatuisia tuotteita, joiden johtavat teknologiset innovaatiot takaavat alan parhaimman tehon ja pitkän käyttöiän

Tarjoamme maailman tehokkaimpia tasokeräimiä laajoihin aurinkolämpösovelluksiin, kuten kaukolämpö- ja prosessilämpöjärjestelmiin. Keräimemme ovat 10–20 % tehokkaampia kuin markkinoiden muut laadukkaimmat keräimet, minkä ansiosta sama määrä Savosolar-keräimiä tuottaa samalla asennusmäärällä enemmän energiaa. Vastaavasti pienemmällä määrällä Savosolar-keräimiä saadaan tuotettua tarvittava energia, mikä vähentää tilantarvetta. Useat riippumattomat kansainväliset laitokset ovat testanneet ja todentaneet laitteidemme ylivoimaisen tehokkuuden.

Viisi syytä valita Savosolar-keräin:

Hyötysuhde 10–20 % korkeampi kuin muissa markkinoiden laadukkaimmissa keräimissä

Savosolarin keräimet ovat kaikkia kilpailevia tuotteita tehokkaampia auringon paistaessa niihin viistosti. Auringon säteilykulman ollessa +/-50 astetta keräimet saavuttavat edelleen 98 % energiantuotantotehostaan. Näin asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen hyödyn myös aamun ensimmäisistä ja illan viimeisistä auringonsäteistä jopa alkukeväällä ja loppusyksyllä.

Savosolarin keräimet on varustettu integroiduilla liitosputkilla, jotka minimoivat keräinten liitosten lämpöhäviöt. Koska liitosputket on integroitu osaksi Savosolarin keräintä, niiden lämpöhäviö on huomioitu hyötysuhdemittauksissa, eikä keräimien yhteenliittämisestä aiheudu ylimääräistä hävikkiä.

Palkittujen keräimiemme virtaus on aina laminaarinen. Näin ollen lyhyistä keräinriveistä tai pilvisistä päivistä johtuvat matalat virtausnopeudet eivät heikennä mitattua hyötysuhdetta ja suorituskyky pysyy korkeana juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Savo 16S -keräin – perävaunukuljetukseen

Tekniset tiedot

Ulkomitat

6158 x 2591 x 157 mm

Yhteispinta-ala

15,96 m²

Apertuuriala

14,81 m²

Hyötysuhde (SKM, apertuuriin liittyvä)

ŋ0,b= 0,896
a1 = 2,952 Wm-2K-1
a2 = 0,015 Wm-2K-2

Kohtauskulman muuttuja (IAM)

K50 = 0,95

Savo 15S -keräin – merikuljetukseen

Technical data

Ulkomitat

5976 x 2489 x 165 mm

Yhteispinta-ala

14,87 m2

Apertuuriala

13,77 m²

Hyötysuhde (SKM, apertuuriin liittyvä)

ŋ0,b= 0,896
a1 = 3,672 Wm-2K-1
a2 = 0,0043 Wm-2K-2

Kohtauskulman muuttuja (IAM)

K50 = 0,94

Korkea hyötysuhde myös niukassa auringon säteilyssä

Savosolarin keräinten runko on testattu korkeammilla kuormilla kuin mitkään muut tuntemamme keräimet. Siksi ne soveltuvat myös erityisen tuulisille alueille, kuten rannikoille tai korkeille katoille.

Keräimemme on varustettu heijastuksenestokäsitellyllä vähärautaisella turvalasilla.

Keräimemme on Solar Keymark -sertifioitu ja testattu SPF:n tutkimuslaitoksilla Sveitsissä. Savosolarin keräimet ovat ainoat tuntemamme aurinkokeräimet, joille on myönnetty EU:n painelaitedirektiivin moduulin A2 mukainen sertifikaatti.