Kaukolämpö

Suuret aurinkolämpölaitokset ovat on taloudellisin puhtaan lämmön lähde kaukolämpöverkostoihin

Kaukolämmöllä on yhä merkittävämpi rooli puhtaan energian tuotannossa lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Tällä hetkellä arvellaan, että vuoteen 2050 mennessä puolet Euroopasta pystytään lämmittämään kaukolämmöllä, sillä se on helpoin ja kustannustehokkain tapa tuottaa ja toimittaa puhdasta energiaa.

Aurinkolämpö soveltuu erinomaisesti kaukolämpöjärjestelmiin (erityisesti matalan lämpötilan eli alle 100 °C:n järjestelmiin). Lisäksi aurinkolämpölaitos voidaan integroida mihin tahansa kaukolämpölaitoksen käyttämään lämmönlähteeseen. Aurinkoa hyödyntävät kaukolämpölaitokset kohentavat asuin- ja teollisuusalueiden yleistä lämmitystehoa, ja keräimiemme korkean tehon ansiosta ne sopivat myös mittaviin käyttösovelluksiin.

Aurinkolämmön keskeiset hyödyt:

Sekä asuin- että teollisuuskäytössä järjestelmät integroidaan paikallisiin kaukolämpöverkkoihin. Lämpimien kausien aikana ne pystyvät korvaamaan muut lämmönlähteet täysin – näistä kaukolämmöntuotantoon käytettävistä lämmönlähteistä yleisimpiä ovat fossiiliset polttoaineet ja biopolttoaineet. Aurinkolämpölaitos voi vähentää polttoaineen käytön tarvetta tai poistaa sen kokonaan useimmissa kaukolämpöverkoissa kesäkaudella. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että fossiilisten polttoaineiden (eli öljyn ja kaasun) säiliövarastoinnin jälkeen tehokkain energianvarastointimenettely on varastoida lämpöenergiaa suureen vesisäiliöön. Kookkaiden lämmönvarausratkaisujen kehityksen ansiosta lämpöä voidaan nyt ottaa talteen kesällä talviajan käyttöä varten. Näin ollen aurinkolämmöllä voidaan myös osittain kattaa talvikauden lämmitystarpeita.

Savosolar tarjoaa kaukolämpölaitoksille kokonaisvaltaisen aurinkolämpöjärjestelmän suunnitteluineen ja asennuksineen

Ydinosaamistamme on ymmärtää kaukolämpölaitosten tarpeet ja suunnitella ihanteellisesti toimivia aurinkolämpöjärjestelmiä. Palvelumme ovat ehtineet vakuuttaa jo lukemattoman määrän laitosten johtajia ja omistajia. Vahvuuksiimme lukeutuu myös kokenut ja ammattitaitoinen tiimi, joka pystyy yhteistyössä osaavien paikallisten palveluntarjoajien kanssa suunnittelemaan ja toimittamaan kokonaisen aurinkojärjestelmän jokaiseen kaukolämpölaitokseen. Meillä on kokemusta toimituksista sekä julkisomisteisille kaukolämpölaitoksille että pienempien yhteisöjen käyttöön tuleville yhteisomistuslaitoksille.