Aurinkolämpö ratkaisuna

Aurinkolämpö teollisiin prosesseihin

Aurinkolämpö teollisiin prosesseihin (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP) jatkaa tasaista kasvuaan. Teollisuuden osuus maailman energiantarpeesta on 32 %, josta lämmitys kattaa 75 %. Teollisesta lämpöenergian kulutuksesta noin 30 % on matalan lämpötilan lämpöä (<150 °C), jonka tuotantoon aurinkolämpöratkaisut soveltuvat erityisen hyvin. Useat teollisuuden alat voivat hyötyä aurinkolämmön erilaisista käyttösovelluksista prosessilämmön tuotannossa.  Näistä esimerkkejä ovat kasvihuoneet, kaivosalan yritykset, meijerit, panimot ja elintarviketeollisuus.

solar-heat_piechart
savosolar_solar_field-pwfnm860d2127n3z6e0cvhm3tpsxg8jwawqzx8ixeo2

Aurinkolämpö kaukolämmitykseen

Aurinkoa hyödyntävät kaukolämpövoimalat ovat erityisen tärkeässä roolissa lämmityssektorin hiilenpoistossa. Kustannustehokkain tapa ekologisoida kaupunkien lämmöntuotantoa on lisätä markkinoiden vetovoimaa kaikkialla maailmassa.

Useimmissa tapauksissa aurinkoenergia kattaa noin 20 % vuotuisesta lämmöntarpeesta. Kausivarastoilla voidaan saavuttaa 60 %:n osuus tai ylikin.

Aurinkoa hyödyntävät kaukolämpöjärjestelmät yleistyvät jatkuvasti, sillä ne ovat osoittautuneet johdonmukaisesti hyviksi investoinneiksi sekä ympäristön että talouden kannalta.

Aurinkolämpöenergia jäähdytykseen

Aurinkojäähdytysjärjestelmillä voidaan parantaa jäähdytysprosessien tehokkuutta ja tuottavuutta monin tavoin. Jäähdytyskauden ulkopuolella aurinkolämpöjärjestelmä voi tarjota energiaa esimerkiksi kotitalouksien lämminvesi- ja lämmitystarpeisiin. Kesällä adsorptiojäähdyttimet jäähdyttävät rakennuksia Meriaura Energy-aurinkolämpöjärjestelmien avulla.

Puhdas lämpö ratkaisuna

Tarjoamme hyvin suunniteltuja ja tehokkaita aurinkolämpöjärjestelmiä kaupunkien, yhteisöjen ja teollisten prosessien lämmitykseen. Meriaura Energyn energiaratkaisut on pääsääntöisesti tarkoitettu suurikokoisiin käyttösovelluksiin. Toimitamme suunnittelu- ja asennustyöt sisältäviä kokonaisratkaisuja hyödyntämällä parhaita paikallisia kumppaneita, jotka auttavat asiakkaitamme tuottamaan puhdasta energiaa kilpailukykyisesti.

Aurinkolämpö mahdollistaa matalat ja vakaat energiakustannukset sekä mahdollisuuden ennakoida tulevia kustannuksia vuosiksi eteenpäin.