Kaivostoiminta

Suuret aurinkolämpölaitokset ovat taloudellisin puhtaan lämmön lähde kaivoistoimintaan

Kaivosalan yritykset joutuvat vastaamaan monenlaisiin haasteisiin, muun muassa kasvaviin energiakustannuksiin, energian toimitusvarmuuteen sekä mineraalien louhinnan ja jalostuksen kestävyyttä koskeviin asiakasodotuksiin, jotka edellyttävät hiilijalanjäljen pienentämistä ja siirtymää hiilettömiin prosesseihin. Aurinkolämpö energianlähteenä voi auttaa vastaamaan näihin haasteisiin.

Kaivokset sijaitsevat usein syrjäisissä paikoissa, ja koska toiminnan pääasiallisena energianlähteenä käytetään fossiilisia polttoaineita, jo niiden kuljettaminen paikan päälle voi tulla kalliiksi. Näissä olosuhteissa aurinkolämpö voi tarjota mahdollisuuden siirtyä puhtaaseen energiaan nopeasti ja laajamittaisesti.

Tasokeräimiä käyttävät aurinkolämpölaitokset tarjoavat kilpailukykyisen lämmönlähteen sovelluksiin, joissa lämpöä tarvitaan enintään 100 °C. Esimerkiksi kuparioksidin elektrolyyttinen raffinointi on yksi aurinkolämmön yleisistä käyttösovelluksista.

Tasokeräimet sopivat myös loistavasti autiomaaympäristöihin ja muihin pölyisiin kohteisiin, sillä niiden lämmöntuotanto ei edellytä tarkkaa peilausta. Tehokkuutensa ansiosta Meriaura Energyn keräimet sopivat erityisen hyvin suuriin kaivostoiminnan ja mineraalien jalostuksen lämmityskokoonpanoihin.

Meriaura Energy tarjoaa kaivostoiminnan ja mineraalien jalostuksen lämpötarpeisiin kokonaisvaltaisen aurinkolämpöjärjestelmän suunnitteluineen ja asennuksineen. Yhdessä valikoitujen paikallisten kumppaneiden kanssa kokenut ja ammattitaitoinen tiimimme pystyy suunnittelemaan ja toimittamaan kokonaisen aurinkojärjestelmän jokaiseen kohteeseen.

Keskeiset hyödyt