Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet suunnittelemaan ja valmistamaan aurinkolämpöabsorbereita, keräimiä ja aurinkolämpöjärjestelmiä, jotka tarjoavat tuntuvia ympäristö- ja taloushyötyjä. Aurinkolämpö on yksi hiilijalanjäljeltään pienimmistä puhtaista lämmönlähteistä. Jokainen toimittamamme aurinkolämpövoimala auttaa vähentämään yhteiskuntamme ilmastovaikutuksia.

Sen lisäksi, että pyrimme hillitsemään ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ekoinnovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla, haluamme jatkuvasti edistää innovatiivisuutta kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on minimoida yrityksemme negatiiviset ja maksimoida sen positiiviset ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset.

Jokainen Meriaura Energyn työntekijä on sitoutunut tarjoamaan jatkuvaa lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme. Laatu on integroitu osaksi liiketoimintaamme ja sulautettu kaikkeen tekemiseemme. Me Meriaura Energyllä pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja työskentelytapojamme yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

savosolar-sustainability-at-the-core-of-savosolar

Vastuullisuus on yksi Meriaura Energyn ydinarvoista

Haluamme syventää ymmärrystämme ympäristöön ja kestävyyteen liittyvien haittojen riskeistä sekä laatia selkeitä tavoitteita ja toimintasuunnitelmia näiden riskien vähentämiseksi. Kannustamme kaikkia sidosryhmiämme tekemään samoin, ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan aktiivisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on meille sydämenasia, joten toimimme aina nopeasti siihen kohdistuvien haittavaikutusten vähentämiseksi. 

Meriaura Energy on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja osallistamista henkilöstönsä keskuudessa. Pyrimme luomaan työympäristön, joka on pysyvästi vapaa kiusaamisesta, häirinnästä, sorrosta ja syrjinnästä, sekä edistämään kaikkien yksilöiden ja heidän oikeuksiensa, erityispiirteidensä ja työpanostensa kunnioittamista.