Ciepło słoneczne jako nowe rozwiązanie

Ciepło słoneczne w procesach przemysłowych

Ciepło słoneczne zastosowane w procesach przemysłowych (Solar Heat for Industrial Processes,SHIP) stale rośnie. 32% światowego zapotrzebowania na energię zużywane jest przez przemysł, z czego około 75% przypada na ogrzewanie. Około 30% przemysłowego zużycia energii cieplnej stanowi ciepło niskotemperaturowe (<150°C). Do jego wytworzenia znakomicie nadają się kolektory słoneczne. Wiele sektorów przemysłowych może skorzystać z różnych zastosowań ciepła słonecznego do produkcji ciepła procesowego. Przykładem mogą być szklarnie, przedsiębiorstwa górnicze, mleczarnie, browary i przemysł spożywczy. 

solar-heat_piechart
savosolar_solar_field-pwfnm860d2127n3z6e0cvhm3tpsxg8jwawqzx8ixeo2

Ciepło słoneczne dla potrzeb ciepła systemowego

Instalacje solarne odgrywają szczególnie ważną rolę w dekarbonizacji sektora ciepłowniczego. Ten wydajny sposób “uekologiczniania” ciepłowni miejskich wzbudza szerokie zainteresowanie na rynkach światowych.

W większości przypadków energia słoneczna pokrywa około 20% rocznego zapotrzebowania na ciepło. Przy sezonowym jej magazynowaniu można podnieść ten wskaźnik do poziomu 60% lub więcej.

Słoneczne systemy ciepłownicze stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ konsekwentnie udowadniają, że są dobrą inwestycją, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. 

Wykorzystanie energii ciepła słonecznego do chłodzenia

Słoneczne systemy chłodzenia mają wiele zastosowań w celu poprawy wydajności i rentowności procesów chłodzenia. Przykładowo, poza okresem chłodzenia, słoneczny system ciepłowniczy może dostarczać energię na potrzeby ogrzewania wody i pomieszczeń. Natomiast latem, agregaty adsorpcyjne napędzane przez słoneczny system Meriaura Energy chłodzą budynki. 

Czyste ciepło jako rozwiązanie

Oferujemy dobrze zaprojektowane i wydajne słoneczne systemy cieplne do ogrzewania miast, gmin oraz procesów przemysłowych. Rozwiązania energetyczne firmy Meriaura Energy są przeznaczone głównie do zastosowań na dużą skalę. Systemy, które dostarczamy są kompletne – od projektu do instalacji. Jednocześnie dzięki udziałowi najlepszych partnerów lokalnych pomagamy naszym klientom w konkurencyjnej produkcji czystej energii.

Ciepło słoneczne zapewnia niskie i stabilne koszty energii, z możliwością prognozowania przyszłych kosztów na wiele lat naprzód.