Zrównoważony rozwój

Zajmujemy się projektowaniem i produkcją absorberów, kolektorów i solarnych instalacji do produkcji ciepła, które zapewniają wymierne korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Spośród wszystkich czystych źródeł ogrzewania, instalacje słoneczne pozostawiają po sobie najniższy ślad węglowy. Każda dostarczona przez nas instalacja słoneczna pomaga zmniejszyć negatywny wpływ naszego społeczeństwa na klimat.

Wdrażając nasze eko-innowacyjne produkty i usługi walczymy z negatywnymi zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka. Jednocześnie zaangażowani jesteśmy w ciągłą promocję innowacyjności, której celem jest minimalizacja negatywnego oraz maksymalizacja pozytywnego wpływu naszej działalności na środowisko i społeczeństwo.

Każdy pracownik Meriaura Energy jest zaangażowany w konsekwentne dostarczanie wartości dodanej dla naszych klientów i akcjonariuszy. Jakość stanowi integralną część naszej działalności i jest nieodłącznym elementem naszej pracy. W Meriaura Energy nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów i metod pracy, aby osiągnąć założone cele naszej firmy. 

savosolar-sustainability-at-the-core-of-savosolar

Zrównoważony rozwój jest jedną z najważniejszych wartości firmy Meriaura Energy

Nieustannie staramy się pogłębiać nasze zrozumienie ryzyka związanego z negatywnym wpływem człowieka na środowisko. Wyznaczamy sobie jasne cele i plany działania w celu zmniejszenia tego ryzyka. Zachęcamy także wszystkich naszych partnerów do tego samego i szkolimy nasz personel, aby był aktywnie zaangażowany w to przedsięwzięcie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zachowanie bioróżnorodności, dlatego niezwłocznie podejmujemy działania w celu ograniczenia szkodliwego wpływu na nią. 

Meriaura Energy jest zaangażowany w promowanie równości, różnorodności i integracji społecznej wśród swoich pracowników. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, które jest na stałe wolne od mobbingu, molestowania, prześladowania i dyskryminacji, które promuje godność i szacunek dla wszystkich, w którym różnice indywidualne i wkład wszystkich pracowników są uznawane i cenione.