Ciepło zastosowane w procesach przemysłowych

Duże ciepłownie słoneczne są najekonomiczniejszym źródłem czystego ciepła dla procesów przemysłowych

Producenci przemysłowi stoją przed szeregiem wyzwań, w tym rosnącymi kosztami energii, bezpieczeństwem dostaw, zmniejszeniem śladu węglowego i przejściem na procesy bezemisyjne. Ciepło słoneczne, jako źródło energii, pomoże sprostać tym wyzwaniom.

Ciepłownie słoneczne oparte na kolektorach płaskich stanowią konkurencyjne źródło ciepła dla zastosowań, w których zapotrzebowanie na ciepło wynosi do 100 °C. System czyszczenia na miejscu (Cleaning-In-Place) oraz procesy suszenia i pasteryzacji, które wymagają temperatury poniżej 100 °C mogą być realizowane przy użyciu ciepła słonecznego – poprzez podgrzewanie wody zasilającej i uzupełniającej. 

Powszeche obszary zastosowań przemysłowych to:

Solar thermal plant Issoudun

Kolektory Savosolar nadają się szczególnie do dużych i średnich instalacji grzewczych wykorzystywanych w procesach przemysłowych.

Wyższa wydajność zapewniana przez kolektory Savosolar czyni je szczególnie atrakcyjnymi do zastosowania w dużych i średnich instalacjach grzewczych, przeznaczonych dla procesów przemysłowych.

Savosolar oferuje kompletny projekt i instalację słonecznego systemu ciepłowniczego dla potrzeb ogrzewania procesów przemysłowych. Jak zawsze, najpierw chcemy zrozumieć specyficzne wyzwania branży i danego zakładu. Następnie, w oparciu o życzenia i potrzeby klienta, projektujemy optymalną ciepłownię, która pomoże zakładowi stawić czoło wyzwaniom energetycznym. Posiadamy solidny dorobek i doświadczenie w zakresie różnych systemów przemysłowych, a nasz wykwalifikowany zespół, wraz z wybranymi lokalnymi partnerami, może zaprojektować i dostarczyć kompletny system solarny dla każdego procesu produkcji przemysłowej.

Do naszych kluczowych referencji należą projekty, które w momencie oddania do użytku były największymi słonecznymi ciepłowniami przemysłowymi w Europie. Zobacz naszą listę referencyjną, aby uzyskać więcej szczegółów. 

Kluczowe korzyści: