Górnictwo

Duże ciepłownie słoneczne są najbardziej ekonomicznym źródłem czystego ciepła dla górnictwa

Firmy górnicze stoją przed szeregiem wyzwań, w tym rosnących kosztów energii, bezpieczeństwem dostaw energii oraz oczekiwaniami klientów dotyczących zrównoważonego rozwoju w zakresie wydobycia i przetwarzania minerałów, a co za tym idzie, zmniejszeniem śladu węglowego i przejściem na procesy bezemisyjne. Ciepło słoneczne, jako źródło energii, może pomóc sprostać tym wyzwaniom.

Zakłady górnicze często znajdują się w odległych miejscach, gdzie paliwa kopalne są wykorzystywane jako główne źródło energii. Już sam transport paliw z wspomnianych zakładów do miejsc docelowych może być bardzo kosztowny. W takich okolicznościach ciepło słoneczne może pozwolić na szybkie i wielkoskalowe przejście do czystego źródła energii.

Ciepłownie słoneczne, których działanie oparte jest na kolektorach płaskich stanowią konkurencyjne źródło ciepła dla zastosowań, w których zapotrzebowanie na ciepło wynosi do 100 °C. Przykładowo, elektrorafinacja tlenku miedzi jest jednym z powszechnych zastosowań ciepła słonecznego.

Kolektory płaskie są również idealne dla środowisk pustynnych oraz środowisk o dużym zapyleniu, ponieważ nie wymagają idealnej czystości i transparentności powierzchni, aby nadal produkować energię cieplną. Wyższa wydajność kolektorów Savosolar czyni je szczególnie atrakcyjnymi do zastosowania w dużych instalacjach grzewczych wymaganych w górnictwie i przetwórstwie surowców mineralnych.

Savosolar oferuje kompletny projekt i instalację słonecznych systemów ciepłowniczych dla potrzeb grzewczych górnictwa i przetwórstwa surowców mineralnych. Nasz doświadczony i wykwalifikowany zespół, przy udziale lokalnych partnerów, może zaprojektować i dostarczyć kompletny system solarny dla każdej lokalizacji. 

Kluczowe korzyści: