Jak ochłodzić planetę w zakresie wytwarzania ciepła

Zmiany klimatu są największym wyzwaniem naszych czasów i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby spowolnić ocieplanie się naszej planety. Rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na zrównoważoną produkcję energii skłania nas do bezprecedensowych zmian. Aby ograniczyć negatywny wpływ zmiany klimatu, musimy do drugiej połowy naszego stulecia dokonać transformacji globalnego sektora energetycznego: zastąpić paliwa kopalne zeroemisyjnymi.

Ogólnie rzecz biorąc, ogrzewnictwo zużywa najwięcej światowych zasobów energii. Potrzeby grzewcze domów, przemysłu i dla innych celów odpowiadają za około 50% światowego zużycia energii, czyli znacznie więcej niż np. produkcja energii elektrycznej (20%) oraz transport (30%).

Cel Komisji Europejskiej, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku, oznacza między innymi to, że musimy odejść od paliw kopalnych na rzecz czystego, odnawialnego ciepła. W samym sercu tej wielkiej przemiany jest Meriaura Energy, który zapewnia nieskończone źródło czystego ciepła w konkurencyjnej cenie. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej prowadzi nas w kierunku bardziej zielonej przyszłości. 

savosolar-solar-thermal-energy_eng-pwfl7sw7zfqj6xzk63tp5ekdy686zzfjomvngb70js2

Znacząca redukcja paliw kopalnych i dwutlenku węgla

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) przewiduje się stały wzrost rynku technologii energetycznych, bazujących na słonecznej energii termalnej. 
Świat stoi w obliczu kryzysu energetycznego, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie ciepła słonecznego jako niezawodnego i konkurencyjnego źródła czystego ciepła. 

Globalny wpływ ciepła słonecznego:

savosolar-cool-down-the-planet

Ogrzewnictwo zużywa najwięcej światowych zasobów energii

Ogólnie rzecz biorąc, ciepłownictwo zużywa najwięcej światowych zasobów energii. Potrzeby grzewcze domów, przemysłu i dla innych celów odpowiadają za około 50% światowego zużycia energii, czyli znacznie więcej niż np. produkcja energii elektrycznej (20%) oraz transport (30%).

Systemy grzewcze i chłodzące, które wykorzystują energię słoneczną służą już milionom klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych na całym świecie. Dostrzeżono pilną potrzebę dalszego zwiększania tego potencjału, a rządy na całym świecie wprowadziły szeroki wachlarz programów dotacyjnych. Przy wysokich kosztach paliw kopalnych, ciepło słoneczne jest w wielu przypadkach znacznie bardziej opłacalną opcją, nawet bez dotacji.