Farmy solarne

Oprócz dostaw ciepłowni pod klucz, oferujemy również kompletną dostawę farm solarnych

Pola kolektorów słonecznych mogą być instalowane na otwartych powierzchniach gruntu lub zintegrowane z dachami budynków. Nasze kolektory słoneczne gwarantują najwyższą możliwą produkcję ciepła z dostępnej powierzchni dzięki najwydajniejszym kolektorom na świecie. 

Główne etapy instalacji pola kolektorów słonecznych:

savosolar_solar_thermal_fields_collector_field_installation

Główne cechy farm solarnych

Stosowany przez nas system montażu pozwala na zmniejszenie ilości obszaru przeznaczonego pod fundamenty. Przyczynia się on do znacznej redukcji kosztów oraz zapewnia dużo dodatkowego miejsca na wszelkie prace konserwacyjne, jak np. koszenie trawy. System ten pozwala także na zmniejszenie odległości między dwoma kolektorami do 40 mm, co zwiększa liczbę kolektorów, które można zainstalować na dostępnej powierzchni.

Zintegrowane przewody rurowe minimalizują straty ciepła w elementach łączących i zapobiegają rzucaniu cienia na kolektory stojące w innych rzędach. Takie rozwiązanie przyłączeniowe zapewnia, że kolektory i farmy solarne mogą wyprodukować i dostarczyć znacznie więcej energii.

Nasz dwukierunkowy system odbioru płynu będącego nośnikiem ciepła, stosowany w dużych instalacjach kolektorów słonecznych, umożliwia odbiór nośnika ciepła jednym rurociągiem z dwóch rzędów kolektorów. Zmniejsza to straty ciepła, ponieważ w porównaniu z rozwiązaniem konwencjonalnym stosuje się mniejszą ilość rur. Oszczędza się również na orurowaniu i pracach ziemnych, ponieważ rzędy kolektorów można montować bliżej siebie. Pozwoli to na wyprodukowanie jeszcze większej ilości energii z tego obszaru i zapewni optymalne rozwiązanie całościowe.