Ciepło systemowe

Najbardziej ekonomicznym źródłem czystego ciepła dla sieci ciepłowniczych są duże instalacje solarne

Ciepło systemowe odgrywa coraz większą rolę w produkcji czystej energii w obszarze ogrzewania i chłodzenia. Obecnie szacuje się, że do 2050 roku połowa Europy będzie mogła być ogrzewana za pomocą ciepła sieciowego, ponieważ jest to najłatwiejszy i najbardziej opłacalny sposób produkcji i dystrybucji czystej energii.

Ciepło słoneczne jest idealne dla systemów ciepłowniczych (szczególnie w sieciach o niskich temperaturach <100 °C). Ponadto instalacja solarna może być zintegrowana z każdym innym źródłem ciepła, z którego ciepłownia korzysta obecnie. Słoneczne systemy ciepłownicze zwiększają ogólną efektywność grzewczą w obszarach mieszkalnych i przemysłowych, a wysoka wydajność naszych kolektorów czyni je idealnymi do zastosowań na dużą skalę. 

Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania ciepła słonecznego:

Zarówno dla potrzeb mieszkalnych, jak i przemysłowych, systemy te zostaną zintegrowane z lokalnymi sieciami ciepłowniczymi. W ciepłych porach roku mogą one w pełni zastąpić inne źródła ciepła: paliwa kopalne i biopaliwa. W sezonie letnim słoneczna ciepłownia może zmniejszyć lub wyeliminować całkowicie konieczność stosowania paliwa w większości sieci ciepłowniczych. Wiele badań wykazało, że po zbiornikowym magazynowaniu paliw kopalnych (tj. ropy i gazu), drugą najbardziej efektywną metodą magazynowania energii jest magazynowanie energii cieplnej w dużym zbiorniku wodnym. Dzięki rozwojowi techniki w zakresie magazynowania ciepła na dużą skalę, możliwe jest również magazynowanie ciepła w okresie letnim do wykorzystania zimą. W ten sposób ciepło słoneczne może być wykorzystywane również do częściowego pokrycia potrzeb grzewczych w sezonie zimowym. 

Savosolar oferuje kompletne usługi w zakresie projektowania i budowy solarnych systemów ciepłowniczych

Naszą kluczową kompetencją jest zrozumienie potrzeb przedsiębiorstw ciepłowniczych i zaprojektowanie idealnie działających instalacji solarnych do produkcji ciepła. Nasze usługi przekonały już niezliczoną ilość menadżerów i właścicieli ciepłowni. Nasze atuty to także doświadczony i profesjonalny zespół, który może współpracować z wykwalifikowanymi lokalnymi dostawcami usług w celu zaprojektowania i dostarczenia kompletnego systemu solarnego dla dowolnej ciepłowni. Mamy doświadczenie w zaopatrywaniu zarówno miejskich i gminnych ciepłowni, mniejszych wspólnot mieszkaniowych jak i prywatnych spółek ciepłowniczych.