Ettenheim_Solarfeld-und-Solarcontainer-1-1280x591

Ciepło systemowe

Fernwärme Ettenheim

Savosolar, jako główny wykonawca dla Fernwärme Ettenheim GmbH, zbudował słoneczny system ciepłowniczy, który generuje maksymalną ilość energii słonecznej dla istniejącej sieci ciepłowniczej. 112 dużych kolektorów Savo 15 SG-M produkuje czyste ciepło bez użycia paliwa. Ciepło to jest czasowo magazynowane w dwóch zbiornikach buforowych o pojemności 100 m³ każdy.

Proces ten umożliwia optymalizację godzin eksploatacji instalacji kogeneracyjnej i kotła na biomasę.
Zakres dostawy obejmował również ogrodzenie i system monitoringu, a także stworzenie łąki w celu zwiększenia lokalnej różnorodności biologicznej.

Prace budowlane zostały czasowo przerwane z powodu restrykcji związanych z COVID19. Cała hydraulika systemowa została w całości umieszczona w kontenerze. Klucze zostały przekazane klientowi w październiku 2020 roku.
System instalacji fotowoltaicznej, który ma być jeszcze zbudowany po stronie wschodniej, będzie w przyszłości generować energię elektryczną dla pomp.

Na zdjęciu po lewej stronie widać kotłownię i zbiornik buforowy. Jari Varjotie, prezes zarządu Savosolar Oyj, przekazuje klucze przedstawicielowi klienta: prezesowi zarządu Peterowi Blaserowi.

Model kolektora

Savo 15 SG-M

Liczba kolektorów

112

Powierzchnia kolektorów

1,661 m², apertura

Moc

1.2 MW
Roczny uzysk energii: 845 MWh/a

Linia przesyłowa

130 m, DN 200

Zbiornik buforowy

2 x 100 m³

Uruchomienie

2020