Aurinkolämpölaitoksia avaimet käteen -periaatteella

Ydintoimintaamme on suunnitella ja toimittaa kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmiin sekä teollisuuden prosessilämpöjärjestelmiin tarkoitettuja laajamittaisia aurinkolämpölaitoksia

Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu paljon muutakin kuin pelkät aurinkokeräimet. Meriaura Energyn aurinkokeräimet ovat markkinoiden tehokkaimmat, ja me myös tiedämme, miten niiden ympärille saa rakennettua mahdollisimman tehokkaan kokonaisuuden. Tarjoamme kunkin asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä kokonaisratkaisuja, jotka tuottavat lämpöä matalimmalla mahdollisella hinnalla. Avaimet käteen -toimituksemme kattavat koko aurinkolämpöjärjestelmän, joka on heti valmis tuottamaan lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon, teolliseen prosessiin ja lämmitysjärjestelmään. 

Aurinkolämpöjärjestelmiin liittyvän suunnitteluosaamisemme keskeiset hyödyt:

Yhteistyössä valikoitujen paikallisten kumppaneiden kanssa varmistamme, että järjestelmä vastaa jokaisen asiakkaan tarpeisiin koko käyttöiän ajan

Esimerkki voimalan avaimet käteen -toimituksen sisällöstä:

savosolar-solar-thermal-plants

Aurinkolämpökenttä

Voimaloiden avaimet käteen -toimitusten ohella tarjoamme myös aurinkolämpökenttien kokonaistoimituksia

Aurinkokeräinkenttä voidaan asentaa joko avoimelle maa-alueelle tai integroida rakennuksen kattoon. Aurinkolämpökenttämme takaavat suurimman mahdollisen lämmöntuotannon maa-alalta maailman tehokkaimmilla keräimillä.

Keräinkentän asennuksen tärkeimmät vaiheet:

savosolar_solar_thermal_fields_collector_field_installation

Aurinkolämpökenttien keskeiset ominaisuudet

Kehittämämme asennusjärjestelmä mahdollistaa perustusrakenteiden lukumäärän vähentämisen. Tämä parantaa asennustyön kustannustehokkuutta ja helpottaa kunnossapitotöitä, kuten kasvillisuuden siistimistä. Keräimet voidaan asentaa vain 40 mm päähän toisistaan, mikä mahdollistaa energiatiheyden.

Integroidut keräimien liitosputket minimoivat lämpöhäviöt liitososista ja ehkäisevät ylimääräiset varjostukset muihin keräinriveihin. Liitosratkaisu varmistaa keräimien ja keräinkentän mahdollisimman korkean energiantuoton.

Suurissa keräinkentissä käyttämämme kaksisuuntainen nesteenkeruujärjestelmä mahdollistaa kuuman lämmönsiirtonesteen keräämisen kahdesta keräinrivistä yhteen putkilinjaan. Tämä vähentää lämpöhäviöitä, sillä ratkaisuun tarvitaan vähemmän putkistoa verrattuna perinteiseen ratkaisuun. Rahaa säästyy myös putkisto- ja kaivuutöissä, sillä keräinrivit voidaan asentaa aiempaa lähemmäs toisiaan. Näin alueelta saadaan tuotettua entistäkin enemmän energiaa ja kokonaisratkaisu saadaan optimoitua.